Zankkoor van Effen bestaat 85-jaar!
Het Zangkoor van Effen 85 jaar!

2023

Het Zangkoor van Effen bestaat 85-jaar!

Inleiding: In 1938 is het zangkoor van de toenmalige H. Moeder Gods Parochie opgericht door pastoor Anssems.

Op de avond van de 16e september 1938 kwamen vijftien Effense zangers bij elkaar in het patronaat van Princenhage om onder leiding van Meester van Meel, het toenmalige hoofd der school, een zangkoor voor de nieuwe Heilige Moeder-Godskerk op te starten. Ze werden toegesproken door pastoor Anssems (we kennen nu in Effen de Pastoor Anssemsstraat) en de dirigent. Volgens de historie deden ze toen al een eerste poging om een lied te zingen.

Afgesproken werd om elke maandagavond te repeteren in het Vincentiuslokaal van de Sint-Martinuskerk. Op 25 maart 1939, bij de inwijding van de nieuwe parochiekerk door Bisschop P. Hopmans, trad het koor voor de eerste maal op.

Op 27 december 1938 was het koor een vereniging geworden met eigen statuten. Nu zijn we 85-jaar verder en de leden, allemaal vrijwilligers voor de kerk, zetten zich nog steeds belangeloos in om iedere zondag om 9.30 uur de kerkelijke vieringen met zang op te luisteren. Ook is er iedere donderdag van 19.30 tot 21.00 uur een repetitie in de Kievitslaar. Dit alles is ten behoeve van de kerk en de Effense gemeenschap. Naast het zingen in de kerk is het ook een gezelligheidsvereniging.

Een waardering voor hun inzet is op zijn plaats.
Daarom willen wij dit jaar het 85e bestaan met de leden en hun partners op gepaste wijze vieren. Om dit feestje te kunnen vieren doen we een beroep op de gemeenschap om ons financieel te steunen zodat de leden niet alles zelf hoeven te betalen.

Steun ons Zangkoor van Effen: Hoe kunt u het zangkoor steunen?

Het bestuur van het zangkoor heeft met de Vriendenloterij een overeenkomst afgesloten en is nu partner van de Vriendenloterij.

Wat houd dit in?

Als u een lot of meerdere loten van de Vriendenloterij heeft en u wilt het zangkoor van Effen steunen dan kunt u dat lot of meerdere loten koppelen aan het Zangkoor van Effen. Dat moet u zelf bij de ledenservice van de Vriendenloterij melden.Het zangkoor krijgt dan 40% van de inleg van een gekoppeld lot van de Vriendenloterij.

Hoe doet u dat?

1. Dat kunt u telefonisch of schriftelijk bij de ledenservice van de Vriendenloterij doen. De voorkeur is om dit telefonisch te doen via telefonnummer: 088-0201020 ( toets 6 overige vragen in). Als u iemand aan de lijn heeft dan geeft u het benificent nummer 20733 door: met het speciaal doel "Zangkoor van Effen".

2. Schriftelijk door een brief te schrijven naar de ledenservice van de Vriendenloterij. Beethovenstraat 200 1077 JZ Amsterdam met vermelding van het benificentnummer 20733 en het speciaal doel: "Zangkoor van Effen.

3. Een andere manier om ons zangkoor te steunen is door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekeningnummer:NL22RABO0300641265 T.N.V. Parochie H. Maria Magdalena T.A.V Corry Koeken-Lips.

Elke bijdrage is welkom!

Zo probeert het bestuur tóch dit jaar iets gezelligs te doen voor de inzet van onze leden met hun partners. U mag het zien als een waardering voor de inzet van het koor om regelmatig de repetities te bezoeken en op alle zondagen de vieringen met zang op te luisteren. Ook een waardering voor de dirigente en de organiste voor al het werk zij doen.

Een oproep voor iedereen die graag wil zingen:

Schroom niet om lid van het zangkoor te worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom en worden met open armen ontvangen. Vorig jaar nog hebben wij een nieuw lid in ons midden mogen begroeten. Bezoek eens op donderdagavond onze repetitie in de Kievitslaar. U kunt ook contact opnemen met Annie de Nijs, de secretaris van ons bestuur: telefoonnummer 06-41477845
.

Namens het koorbestuur:

Rien Koeken (voorzitter), Annie de Nijs (secretaris), Corry Koeken (penningmeester), Wim Baremans, Truus Remie en Roos Voesenek.

Lees meer: Vriendenloterij

Groepsfoto 28 mei 2023

Groepsfoto 28 mei 2023


Terug naar foto's

 

 

Home