Verslag Ceciliafeest 2012
Verslag
                       Logo       

Verslag Ceciliafeest 25 november 2012

    

Op een regenachtige zondag 25 november 2012 kwamen de koorleden zoals ze dat al vier en zeventig keer hadden gedaan samen in de kerk om de naamdag van de Heilige Cecilia te vieren en met een plechtige viering voor Haar, de feestdag voor de koorleden te beginnen.

In de viering werd voorgegaan door Pastor Nico Meurkens, een van de koorleden. De homilie stond in het teken van Christus Koning en de jubilarissen van het koor. De vele aanwezigen, waarvan een gedeelte bestond uit familieleden van de nog te huldigen jubilarissen hebben kunnen genieten van de vocale prestaties van het koor in uniform, zoals het op feestdagen gebruikelijk is. In de voorbeden is stilgestaan bij de levende leden van het zangkoor, maar ook bij die koorleden die niet meer onder ons zijn.

Vlak voor het einde van de viering werden de drie jubilarissen naar goed gebruik door Pastor Nico Meurkens naar een plaats voor het hoofdaltaar geroepen. De drie jubilarissen zijn Trees Koeken 40 jaar lid,  Nel Schrauwen en Leny Huijbrechts 25 jaar lid.
Voor iedere jubilaris had de Pastor een kort overzicht van haar verdienste voor geloofsgemeenschap en zangkoor en werd door Jan Hendrickx, voorzitter van de H. Moeder Gods geloofsgemeenschap een gouden en twee zilveren versierselen opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Jan Hendricks vermeldde dat over anderhalf jaar de geloofsgemeenschap 75 jaar bestaat en er dan uitgebreid aandacht zal worden geschonken aan de inzet van vele vrijwilligers, waarbij de drie jubilarissen. De onderscheiden jubilarissen hebben daarna hun plaats na luid applaus van de goed gevulde kerk in het koor weer ingenomen. Het voltallige koor heeft met een plechtig gezongen Jubilate haar leden gefeliciteerd.

Na de viering zijn de koorleden met echtgenoten en genodigden vertrokken naar de Kievitslaar, alwaar een prachtig programma werd afgewerkt, samengesteld door het voor deze gelegenheid geformeerde Cecilia comité. Na de koffie met Petit-four zijn de jubilarissen toegesproken door de praeses van het koor, Piet Rasenberg. En toegezongen door de leden, waarbij de teksten en muziek voor de 25-jarigen is opgesteld door het onvolprezen talent van het koor, Roos Voesenek. Men kon uit de keuze van de tekst en zeker de muziek zich een voorstelling maken van de betreffende jubilaris zonder deze gezien te hebben. Ook Piet Rasenberg heeft zich voor de tekst en muziek voor de gouden jubilaris weer van zijn meest creatieve zijde laten zien.
Piet heeft zoals wij hem kennen het volledige programma met de nodige Kwinkslagen en anekdotes aan elkaar gepraat en waar nodig iemand ludiek over de hekel gehaald.

De inwendige mens is versterkt door het uitstekende warm buffet, waarbij de aanwezigen werden bijgestaan door de leden van het Cecilia comité. Alle memorabele handelingen en verrichtingen zijn door Frans en Roos Voesenek op de gevoelige plaat vastgelegd, zodat iedereen daar later nog eens op terug kan kijken.

Het middagprogramma werd uitgevoerd door een troubadour (Theo van Drunen) met een eenmansoptreden, dat gevuld was met nostalgische liederen, meezingers, kaskrakers, Franse Chansons en liederlijke liedjes. Iedereen is aan zijn trekken gekomen en menigeen is door de kunstenaar tot de orde geroepen. Na het nuttigen van een dessert en een tweede optreden van de troubadour, kwam ook aan het gezellige feest van het vier en zeventigste feest van het zangkoor een einde. Niet nadat Nel en Jaan Mathijssen nog een tweetal liedjes van vroeger ten gehore en tonele hadden gebracht en Piet Rasenberg er melding van maakte dat volgend jaar er weer jubilarissen zullen zijn en het koor afstevent op het 75 jarig bestaan. Bij die gelegenheid, verklapte hij, zal er iets bijzonders op het programma staan.

Na dankzegging aan allen die deze feestdag mogelijk hebben gemaakt is iedereen om 16.30 uur voldaan huiswaarts gegaan.
Geschreven door Joost Huijbrechts.


TroubadourBoeketEen link naar de website van Troubadour Theo

Terug naar foto's


Notennotennotennoten


Home