Verslag Ceciliafeest 24 november 2019
Verslag


Verslag van het Ceciliafeest 2019 van kerkkoor Effen

Zondag, 24 november 2019

Inleiding: Het was weer een stralende dag die zondag 24 november, zowel buiten als binnen en ook in ieders hart. De dag van Christus Koning en de dag dat het Effens kerkkoor het jaarlijkse Ceciliafeest viert waarbij altijd aandacht wordt geschonken aan koorjubilarissen, privé jubilarissen en speciale gebeurtenissen die plaats vinden binnen het koor.

Dit jaar telt het koor vier jubilarissen. een zilveren jubilaris Wim Baremans die de tenorpartij zingt en maar liefst drie koperen jubilarissen Maria Hendrickx sopraan, Annie de Nijs sopraan en Jan van Beek zingt de baspartij. Allemaal stuk voor stuk zeer aktieve en trouwe koorzangers waarbij Wim Baremans nog eens extra taken op zich heeft genomen want naast tenor is hij ook bestuurslid van het koor en cantor voor onze kerk.

Samenkomst in de kerk: Het koor is ook deze feestelijke dag om 09.30 uur begonnen met een viering van Woord en Communie waarin is voorgegaan door Pastor Ben Hendriksen. Onder de deskundige leiding van onze dirigent mevrouw Goedele Scheifes zong het koor een aantal mooie vierstemmige liederen uit eigen map zoals het hoort op een koorfeest waarbij ook het kerkelijk feest gevierd werd van Christus Koning. Op het einde van de dienst heeft de Pastor de versierselen behorende bij een zilveren jubileum overhandigd aan Jan Hendrickx, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, en vervolgens heeft Jan de zilveren Gregoriusmedaille, na een korte toespraak door Pastor Han Geppaart, bij Wim opgespeld. Na een luid applaus zijn de jubilarissen weer terug op hun plekken gaan staan in het koor om tot slot het Jubilate lied mee te zingen. Daarna was er voor familieleden en alle aanwezigen in de kerk gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. De overige koorleden, partners en genodigden zijn vervolgens alvast naar de Kievitslaar gegaan, want daar worden de jubilarissen uitgebreid geféteerd.

Dit jaar hebben Ria en Rik de Witte de foto's genomen zowel in de kerk als in de Kievitslaar. Bijzondere dank aan Ria en Rik! Dankzij dit foto-materiaal hebben wij weer een leuke impressie van de dag die u onder het tabblad "Foto's" kunt vinden.

Samenkomst in de Kievitslaar: In de Kievitslaar heeft het Ceciliacomité  de regie van het koorfeest overgenomen. Dit comité bestond dit jaar uit het bestuur aangevuld met Rien Koeken en Nelly Leyten.

Het programma in de Kievitslaar is aangevangen met een kopje koffie met petit four. Een toespraak van de voorzitter Piet Rasenberg en een inleiding over het zingen van een zestal feestliederen. Anja Monden had haar accordeon al klaar staan. Zij heeft alle liedjes fantastisch begeleid. Ook tijdens heel het proces van instuderen, tijdens onze zogenaamde Cecilia-repetities die nog eens na de standaard repetities plaats vinden. Met alles heeft ze ons muzikaal bijgestaan. Chapeau voor Anja!

Wij vonden het heel leuk en gezellig dat Pastor Han Geppaart, ondanks zijn drukke agenda, een kopje koffie met ons meedronk in de Kievitslaar.

Uiteraard zijn we begonnen met een lied voor de zilveren jubilaris Wim Baremans. Hij kreeg een lied op de melodie van One way wind van The Cats. Daarna was het de beurt aan Maria Hendrickx, een koperen jubileum lied op de melodie van Bella Italia van Imca Marina, daarop volgde Annie de Nijs  met een lied op de melodie Tanzen mit mir in den morgen van Gerhard Wendland, daarna een lied voor Jan van Beek met de melodie van Mandolinen zongen zacht in Nicosia van de Zangers Zonder Naam. Toen kwam er een bijzonder moment voor Nel Mathijssen die volgend jaar haar 50-jarig jubileum (samen met Nel Leyten) hoopt te vieren en na 23 jaar penningmeester te zijn geweest haar taken als penningmeester heeft overgedragen aan Corry Koeken. Natuurlijk heeft Roos Voesenek in opdracht van Piet ook voor haar een danklied geschreven op de melodie van Jaren komen, jaren gaan van Anja en Johnny. Ze was zeer verrast. Toen was het de beurt aan het gouden bruidspaar Jan en Liesbeth van Beek. Een jubileumlied  op de melodie van Paradiso van Anneke Gronloh. Allemaal hebben ze een welverdiend boeket met bloemen ontvangen.

Toen kwam er nog een lied, een grote verrassing voor Roos. Wim Baremans had een lied geschreven op de melodie De vlieger van Andre Hazes als dank voor de liederen die zij geschreven heeft. Dit werd buitengewoon prachtig gezongen door hem en zijn mede tenor Rien Koeken. Een bijzondere verrassing met daarbij ook weer een prachtig boeket bloemen voor Roos, maar gelukkig ook voor Anja voor al haar inspanningen en tijd om ons muzikaal te begeleiden.

De beheerder Rhana Saleng van de Kievitslaar heeft samen met haar Wieb ons verrast met een uitgebreid Indisch buffet met een fruittoetje na. De aanwezigen hebben het zich goed laten smaken.

De voormalig journalist van BN De Stem, Ad Rooms, maakte daarna zijn entree en gaf ons een interessante lezing van ongeveer een uur over het rijke Roomse leven. Hij heeft destijds over dit onderwerp een column in de krant geschreven en later een aantal boeken, Het rijke Roomse leven. Je mag wel stellen dat hij toevallig zijn naam wel mee heeft, Ad Rooms!

Daarna, het was zo omstreeks 15.00 uur, was het de beurt aan onze eigen talenten. Wij noemen dat altijd de "vocale finale van leden met eigen repertoire". Dat is ook altijd zeer verrassend. Wim had dit jaar een heel speciaal Engels lied ingestudeerd met een aantal Spaanse woorden. Hij zong Adios amigo van Jim Reeves. Dit deed hij buitengewoon goed met zijn prachtige tenorenstem. Met recht werd hij dan ook Wim Reeves genoemd! Daarna kwam Roos nog eens met een heel oud Spaans lied Malaguena salerosa waarbij ze de hoed van Nel Schrauwen mocht lenen. Dezelfde hoed waar zij zelf ooit een geweldig optreden mee heeft gehad.Wim sloot af met zijn beroemde "vogelenkooi" waarbij hij zo mooi vogels kan imiteren en ook al fluitend ons laat meezingen met bekende liedjes uit de oude doos. Altijd super gezellig!

Omstreeks half vier sloot Piet de gezellige middag af. Na een korte nazit is iedereen tevreden huiswaarts gegaan. We mogen weer terugkijken op een grandioos en gezellig Ceciliafeest 2019!

Volgend jaar staat er weer genoeg te gebeuren. We verwachten dan maar liefst twee gouden koorjubilarissen die beiden al 50 jaar hun trouwe inzet hebben gegeven voor het Effense kerkkoor. Nelly Mathijssen zoals al eerder gezegd en Nelly Leyten. Tijdens hun 40-jarige jubileum hadden zij hun gouden Gregoriusmedailles al in ontvangst genomen, maar ze zullen als ereleden worden geéerd!  Genoeg om op vooruit te kijken in 2020!

Helaas was uw vertrouwde verslaggever, Joost Huijbrechts, ziek en ook afwezig tijdens het Ceciliafeest. Dit jaar heeft een vervangende verslaggever deze taak op zich genomen.

Met vriendelijke groet, Roos.


Ad Rooms, Het rijke Roomse leven

Meer informatie over Ad Rooms kunt u lezen op de website van Het rijke Roomse leven/Ad Rooms

Terug naar foto's

 

 

Home